Phonogram of the Foreword to Catechismus

Laimonas Noreika Reciter actor Laimonas Noreika.Copyright: BALTOS LANKOS, Vilnius, 1995.